Serwis informacyjno-usługowy dla administracji

Materiały

Materiały dla urzędnika poświęcone realizacji zadań z zakresu wsparcia przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz pracy urzędnika.

Instrukcje

Rejestracja i logowanie dla przedsiębiorców

Instrukcja obsługi serwisu Biznes.gov.pl w zakresie rejestracji nowego konta oraz logowania dla przedsiębiorcy

Konto przedsiębiorcy na Biznes.gov.pl

Film instruktażowy dotyczący rejestracji i logowania do Konta Przedsiębiorcy na Biznes.gov.pl

Rejestracja i logowanie dla pracowników administracji publicznej

Instrukcja obsługi serwisu Biznes.gov.pl w zakresie rejestracji nowego konta oraz logowania dla pracowników administracji publicznej

Weryfikacja opisu usługi

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu Biznes.gov.pl dla pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów usług, wcześniej opracowanych przez zespół Biznes.gov.pl

Aktualizacja danych instytucji

Instrukcja dla każdego użytkownika Zaplecza Biznes.gov.pl, dotyczy w szczególności obsługi sekcji Administracja

Tworzenie opisu usługi

Instrukcja w zakresie wprowadzania opisów usług prezentowanych na portalu www.biznes.gov.pl

Dodawanie danych szczegółowych

Instrukcja zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji danej usługi we właściwej instytucji administracji publicznej

Instrukcja wysyłania odpowiedzi przez ePUAP

Instrukcja wysyłania odpowiedzi do użytkownika w serwisie Biznes..gov.pl przy wykorzystaniu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) wraz z formularzem odpowiedzi BGP

Odsyłanie potwierdzenia odbioru (UPD) do nadawcy dokumentu

Informacje na temat Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPD)

Instrukcja podpisywania dokumentów ZAS-W wysyłanych za pośrednictwem serwisu Biznes.gov.pl

Instrukcja dla pracowników administracji publicznej dotycząca sposobu podpisywania dokumentów ZAS-W wysyłanych za pośrednictwem serwisu Biznes.gov.pl

Instrukcja dla pracowników sądów

Dokumentacja dla pracowników sądów wprowadzających dane do CEIDG.

Dokumentacja wspólna dla wszystkich użytkowników wewnętrznych CEIDG

Wniosek o odebranie uprawnień pracownikowi urzędu w CEIDG

Wniosek o umożliwianie wprowadzenia zaległych wpisów do CEIDG

Nowa aplikacja urzędnika

Aplikacja.ceidg.gov.pl – przewodnik dla urzędnika urzędu miasta i gminy

Aplikacja.ceidg.gov.pl – przewodnik dla urzędnika urzędu skarbowego

Pytania i odpowiedzi

Opis zmian w formularzu i aplikacji

Nowy wniosek CEIDG-1

Nowe zaświadczenie CEIDG

Komunikat dla biur księgowych

Logowanie do CEIDG

Pytania i odpowiedzi dotyczące logowania poprzez Login.gov.pl

Dokumentacja techniczna Biznes.gov.pl

Dokumentacja API Bazy Wiedzy 2.0

e-Doręczenia

Pytania i odpowiedzi dot. e-Doręczeń

Hurtownia danych

Instrukcja użytkownika Hurtowni danych

Zapoznaj się z instrukcją użytkownika. Znajdziesz w niej podstawowe informacje ułatwiające poruszanie się po Hurtowni danych.

Dokumentacja API Hurtowni danych dla integratorów

RDR

Pliki dla instytucji prowadzących sprawy dotyczące licencji, koncesji, zezwoleń oraz wpisów do rejestrów działalności regulowanej.

Opis operacji dokonywanych na uprawnieniach wraz z przykładowymi XML

Reguły importu danych

Lista uprawnień i ograniczeń

Schemat pliku w formacie .xsd

Dokumentacja użytkownika dla pracowników urzędów obsługujących rejestry działalności regulowanej w CEIDG – usługa RDR

Czy ta strona była przydatna?

Metryka

Opublikowano
Zaktualizowano
ID artykułu
001886

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.