Serwis informacyjno-usługowy dla administracji

Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy

W związku z trudną sytuacją obywateli Ukrainy, spowodowaną konfliktem zbrojnym, Rząd RP przygotował ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej Ustawa). Ustawa określa również zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 23 Ustawy).

Regulacja ta ma ułatwić obywatelom Ukrainy podjęcie i wykonywanie w Polsce działalności gospodarczej. Możliwość ta skierowana jest zarówno do obywateli Ukrainy, którzy przyjeżdżają do Polski w związku z działaniami wojennymi, które rozpoczęły się 24 lutego 2022 roku oraz obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski przed tym dniem i przebywają na terytorium Polski legalnie na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (posiadają np. zezwolenie na pobyt czasowy i pracę czy wizę krajową).

Kto może podejmować działalność

Ustawa przewiduje, że obywatele Ukrainy, którzy przebywają w Polsce legalnie, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy. 

Legalność pobytu będzie badana w świetle ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy [..] (m.in. na podstawie art. 2, 38 oraz 42 – czyli pobyt legalny, zezwolenie na pobyt czasowy, wydłużona wiza) oraz ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, przy czym w przypadku tej ostatniej ustawy obejmie ona wszystkie tytułu pobytowe w niej zawarte). W przypadku utraty prawa do legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedsiębiorca – obywatel Ukrainy zostanie wykreślony z CEIDG na zasadach ogólnych.

Co ważne, obywatele Ukrainy legalnie przebywający w Polsce, oprócz prawa wpisania się do CEIDG, uzyskają również prawo do zakładania spółki jawnej i partnerskiej.

Reasumując, działalność gospodarczą będą mogły podejmować dwie grupy obywateli Ukrainy:
   1. Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym oraz,
   2. Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski przed tym terminem i posiadają tytuł pobytowy na podstawie ustawy o cudzoziemcach.

Numer PESEL niezbędny i nadawany w gminie razem z profilem zaufanym

W celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego obywatel Ukrainy będzie mógł założyć działalność gospodarczą, posiadając numer PESEL. Numer PESEL będzie natomiast nadawany w dowolnej gminie, a sam wniosek o PESEL obywatel Ukrainy powinien złożyć osobiście w formie papierowej zgodnie z wymogami art. 4 Ustawy.
Wraz z numerem PESEL możliwe jest automatyczne utworzenie profilu zaufanego (niezbędne jest posiadanie przez obywatela Ukrainy polskiego numeru telefonu oraz adresu e-mail – szczegółowo w art. 9 Ustawy), który jest niezbędny do korzystania z e-usług administracji PL.

Jeżeli obywatel Ukrainy nie posiada dowodu tożsamości

Ustawa daje możliwość założenia działalności również osobom, które z przyczyn wojennych nie będą posiadały dokumentu tożsamości. Wówczas PESEL wydawany będzie przez gminę na podstawie oświadczenia. W takiej sytuacji prosimy o pokierowanie obywateli ukraińskich do założenia działalności gospodarczej poprzez usługę online dostępną na www.biznes.gov.pl/wniosek-ceidg (lub w wersji EN).

W usłudze po wybraniu narodowości ukraińskiej oraz wskazaniu, że osoba przybyła do Polski po 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym, pojawią się następujące pytania:

     1. Rodzaj dokumentu tożsamości
          – Prosimy o wybór: INNY
     2. Nazwa dokumentu:
          – Prosimy o wpisanie: DOKUMENT TOŻSAMOŚCI CUDZOZIEMCA
      3. Seria i numer:
          – Prosimy o wpisanie: BRAK DOKUMENTU

Informacje o tym, jak zatrudniać obywateli Ukrainy oraz jak założyć i prowadzić firmę w Polsce

Informacje oraz opis, w jaki sposób założyć działalność gospodarczą będąc obywatelem Ukrainy, zostały opisane na stronie www.biznes.gov.pl w artykułach dostępnych w wersji PL i UA.

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez MRiT dla polskich i ukraińskich przedsiębiorców dostępnymi pod linkiem: www.biznes.gov.pl/ukraina i przekazywania ich wszystkim zainteresowanym.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu „Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.