Serwis informacyjno-usługowy dla administracji

Formularz zgłoszeniowy

Program - pobierz

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane

MASZ PYTANIA DOTYCZĄCE SZKOLENIA?
Skontaktuj się z nami:

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Logistyki i Magazynowania
ul. Ewarysta Estkowskiego 6, 61-755 Poznań
mail: gov@ilim.lukasiewicz.gov.pl


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W SZKOLENIACH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej RODO, informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rozwoju, Pracy i Technologii z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, tel.: 22 2629000, kancelaria@mr.gov.pl.
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@mr.gov.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji oraz udziału Pani/Pana w szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu”.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w organizowanych szkoleniach.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz prawo do sprzeciwu.
  10. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu „Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.