O Akademii

Dowiedz się jakie działania aktualnie dla Ciebie realizujemy

W celu usprawnienia zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania rozpoczęli realizację projektu, którego efektem będzie zintegrowana platforma, która połączy usługi rejestru CEIDG z usługami serwisu www.biznes.gov.pl.

Dla urzędnika oznacza to, że:

  • będzie korzystał ze zmienionej aplikacji dla urzędników;
  • zmodyfikowane będą formularze CEIDG;
  • zmieni się sposób korzystania przedsiębiorców z CEIDG.

Dla przedsiębiorcy oznacza to, że:

  • za pomocą jednego Konta Firmy zaloguje się do wielu usług publicznych;
  • usługi wpisu do CEIDG będą bardziej dostępne;
  • w jednym miejscu znajdzie informacje o usługach, procedurach i objaśnieniach prawnych;
  • będzie mógł korzystać z elektronicznego kontaktu z Rzecznikiem MŚP;
  • pełnomocnicy i pracownicy firm również będą mogli realizować usługi online w łatwiejszy sposób.

 

Bardzo prawdopodobne jest, że w związku z nowym projektem, pojawią się pytania przedsiębiorców o to, w jaki sposób korzystać z usług online lub jak wypełniać dokumenty.
Aby szczegółowo wytłumaczyć na czym będą polegać zmiany, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii planuje od 2020 roku szkolenia i webinaria dla urzędników. Ponadto na stronie www.akademia.biznes.gov.pl pojawią się dedykowane materiały o nowych rozwiązaniach. Przygotujemy też interaktywne materiały, które ułatwią urzędnikom korzystanie z nowej aplikacji.

Podczas trwania projektu będziemy pytać urzędników o to, jakie zmiany powinniśmy wprowadzić, będziemy prowadzić badania i organizować ankiety. Już teraz zachęcamy do przesyłania uwag do funkcjonowania CEIDG, aplikacji dla urzędników, wniosków CEIDG na adres e-mail: gov@ilim.poznan.pl.

 

Informacja o projekcie:

Tytuł projektu: Konto firmy – usługi online  dla firm w jednym miejscu

Czas realizacji przedsięwzięcia: marzec 2019 r. – luty 2022 r.

Lider: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Partner: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania

 

Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich,  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.