Informacje i materiały szkoleniowe dla urzędników korzystających z Biznes.gov.pl i CEIDG

O Akademii

Dowiedz się jakie działania aktualnie dla Ciebie realizujemy

Materiały

Materiały dla urzędnika poświęcone realizacji zadań z zakresu wsparcia działalności gospodarczej oraz pracy urzędnika

Archiwum

Materiały z projektów, które już zrealizowaliśmy